Răspundem pentru mediu

Certificare FSC®

Compania noastră declară următoarea politică: Ne obligăm să facem toate eforturile pentru a evita comerțul și achizițiile de lemn sau fibre din lemn din următoarele categorii (denumite în continuare „lemn“):

a) lemnul exploatat ilegal

b) lemnul din zonele în care sunt încălcate drepturile fundamentale tradiționale și civile

c) lemnul din pădurile ale căror specii protejate sunt periclitate prin exploatarea pădurilor

d) lemnul obținut din transformarea pădurilor naturale în plantații sau din utilizări neforestiere

e) lemnul din pădurile în care sunt plantate specii de arbori modificate genetic


Aceste principii au fost stabilite de conducerea firmei, sunt înregistrate în scris și disponibile în mod oficial. Compania noastră este certificată conform standardelor FSC® - FSC-C016681.

Dacă aveți întrebări legate de certificarea FSC® vă stă la dispoziție dna. Katharina Schneider, CCA (Chain of Custody Administrator). Trimiteți un email la: katharina.schneider@frischeis.com